Lájkoljon minket!

Kövessen minket!

Iratkozzon fel!

Premium Health Concepts Kft. | Tel.: +36 30 / 229 21 96 | e-mail: office@premiumdiet.hu

HU  EN  DE  SK  RO  TR  AE

MUDr. Jan Popovic

tel: 421-917766134
e-mail: dr.jan.popovic@premiumdiet.hu
cím:

82107 Pozsony - Bratislava, Mliekarenska 5

Monday - Friday 16- 19:00 hod

Výskyt obezity na Slovensku narastá. Podľa štatistík trpí obezitou 1,5 milóna Slovákov. Prispieva k tomu niekoľko faktorov, medzi ktorými dominujú životospráva, sedavý spôsob života a málo pohybu. Obezita však nie je len problém zdravotnícky. Obezní ľudia trpia i psychicky. Cítia svoj handicup a snažia sa ho riešiť. Nie vždy však táto ich snaha končí úspechom. Najmä drastické chudnutie može sprevadzať mnoho príznakov, medzi ktoré patrí i vypadávanie vlasov.

Ako chirurg a špecialista na transplantáciu vlasov sa vo svojej praxi stretávam s týmto problémov čoraz častejšie. V snahe zabraniť týmto vedľajším účinkom chudnutia ponúkam vyváženú PREMIUM dietu, ktorá garantuje požadovaný úbytok váhy a zachováva pôvodnú hustotu vlasov.

Pokiaľ i vy trpíte obezitou a snažíte sa s ňou niečo urobiť bez vedľajších nežiadúcich účinkov, som pripravený vám pomôcť.

 

The prevalence of obesity in Slovakia is increasing. According to statistics suffer from obesity 1.5 million Slovaks. It contributes to this several factors, among which dominate food, sedentary lifestyles and little movement. But obesity is not only a health problem. Obese people suffer mentally as well. They feel their handicup and try to solve it. However, this effort is not always a successful. In particular, drastic weight loss can spread many symptoms, including hair loss.

As a surgeon and specialist in hair transplantation I have experienced this problem in my practice more and more frequently. In order to prevent these side effects of weight loss, I offer a balanced PREMIUM diet that guarantees the desired weight loss as well as preserves the original hair density.

If you suffer from obesity and try to do something without side effects, I'm ready to help you.

 

VISSZA